Kulturråd

Kulturrådet fungerer som sparringspartner for forretningsudvalget vedrørende vurdering af foreningens aktiviteter samt vedrørende forslag til kommende aktiviteter for foreningen i overensstemmelse med §2, hvilket vil sige, at de skal tilse at KIS udbreder kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur i Syd- og Sønderjylland.

Kulturrådet skal sikre at medlemmernes holdninger og ønsker drøftes og præsenteres for forretningsudvalget.

Til kulturrådet kan alene vælges medlemmer af foreningen.

Kulturrådet består af 2-4 medlemmer, der vælges hvert år på medlemsmødet. Genvalg kan finde sted.

Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke være medlemmer af kulturrådet.

Der afholdes mindst et møde hvert kalenderår i kulturrådet. Kulturrådet vælger selv sin formand, der er ansvarlig for at indkalde til møder med mindst 14 dages varsel.

Foreningens eventchef har ret og pligt til at deltage i møderne i kulturrådet og eventchefen er pligtig til at føre referat fra møderne i kulturrådet.

Du er velkommen til at skrive til os...

Kontakt


Adresse

Ringridervej 89
6400 Sønderborg


Telefon

Jes Johansen
+45 40 34 48 73


E-mail

Jes Johansen
jes@kulturisyd.dk


 

Nyhedsbrev

Få nyt om vores koncerter tilsendt ved tilføjelser i programmet


Afmeld nyhedsbrev

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde det her.

Modtager du nyhedsbreve uden selv at have tilmeldt dig?
Det skyldes, at du tidligere har købt billet til et af vore arrangementer.
I så fald er tilmeldelsen kommet via Ticketmaster. 
Du har mulighed for at afmelde dig herunder.

Bliver du ved med at modtage nyhedsbreve, efter du har slettet din tilmelding?
Dette skyldes temmelig sikkert at adressen, som du modtager det på, er en anden end den, du afmelder.
Kig derfor efter i nyhedsbrevet og tjek, hvilken adresse det rent faktisk er sendt til. 
Afmeld den, og problemet bør være løst.
 
Her kan du fjerne din mail adresse fra vores adresseliste:
Email