VEDTÆGTER

 

§1

Foreningens navn er ”Kultur i Syd”.

§2

Foreningen er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og arbejder for at udbrede kendskab og forståelse for kunst, musik og anden form for kultur

Indsamlede midler og eventuelle overskud ved foreningens arrangementer anvendes til foreningens eget formål, herunder til udlodning til andre tilsvarende foreninger m.m. med samme almenvelgørende eller almennyttige formål.

Beslutning om disponering af foreningens midler træffes af forretningsudvalget.

 

§3

Medlemmer af foreningen er forretningsudvalget, der ved foreningens stiftelse består af de 5 stiftere.

 

§4

Medlemskab er kontingentfrit.

 

§5

Forretningsudvalget består af 3-7 medlemmer og er selvsupplerende efter forretningsudvalgets enstemmige godkendelse af et nyt medlem.

 

§6

Formand for forretningsudvalget vælges af forretningsudvalget.

 

§7

Foreningen tegnes af formanden eller af andre, der af forretningsudvalget måtte være bemyndiget hertil.

 

§8

Forretningsudvalget er ansvarligt for foreningens drift i overensstemmelse med foreningens formål, jf. §2.

 

§9

Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af en årsrapport, der påtegnes af en af forretningsudvalget valgt revisor.

 

§10

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.  Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse og indtil 30. juni 2005.

 

§11

For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Ingen del af foreningens midler, hverken dens formue eller afkast heraf, kan udbetales til foreningens bidragsydere.

 

§12

Foreningen kan opløses såfremt et enigt forretningsudvalg beslutter dette.

I tilfælde af opløsning kan formuen alene anvendes til formål som anført i §2.

Forretningsudvalget fungerer som opløsende myndighed indtil foreningens formue er anvendt i overensstemmelse med §2.

 

§13

Ændringer af foreningens vedtægter kræver enstemmig beslutning af forretningsudvalget.

 

//

Du er velkommen til at skrive til os

Vi gør opmærksom på, at jf. gældende GDPR-regler slettes din henvendelse for bestandigt, når henvendelsen er færdigt behandlet.

Kultur i Syd.

Kontakt

Telefon
Eventmanager Ida Ketelsen Hansen:
+45 2190 9880

Direktør Jes Johansen:   
+45 4034 4873

Mail
Kultur i Syd
info@kulturisyd.dk

Adresse
Mølleparken 4
6400 Sønderborg

Nyhedsbrev

Få nyt om vores koncerter tilsendt ved tilføjelser i programmet

Nyhedsbrev Samtykkeerklæring
Jeg giver mit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra Kultur I Syd.

Afmeld nyhedsbrev

 

Du kan her opsige dit abonnement på nyhedsbreve fra Kultur i Syd.
Fortryder du, kan du altid tilmelde dig igen.

Hvis du blot ønsker at skifte e-mail adresse, afmelder du først den gamle, hvorefter du tilmelder den nye.

E-mail:
I want to unsubscribe: